Vi ger våra kunder full uppmärksamhet

Vår högsta prioritering är att göra alla våra kunder så nöjda som det bara går och därför riktar vi all vår uppmärksamhet åt er. Det vi vill säga är att det arbetssätt vi använder oss av håller den nivå som ditt företag och era hyresgäster förväntar sig. Alla våra anställda följer de lagar och förhållningsregler som finns för en säker utemiljö.

Kontaktperson

För att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund får du en kontaktperson vars uppgift är att hjälpa just dig och de ärenden som rör din utemiljö. På så sätt kan vi säkra att kvalitén i arbetet är på topp. Kontaktpersonen gör oss extra lyhörda för att vi ska kunna verkställa våra kunders varierande önskemål. Vi arbeter med att snabbt identifiera, årgärda och få fram effektiva resurser för att hålla en jämn kvalité året om.