Plogning av snö

När vintern kommer erbjuder vi snöröjning och halkbekämpning. Vi plogar bort snön och sandar på vägar, gångvägar, skolgårdar, parkeringsytor mm. Eftersom vintern ibland kommer väldigt plötsligt hjälper vi er genom att snabbt vara på plats för att ploga och sanda era vägar.

När det sedan blir vår ser vi till att vägarna blir fina genom att sopa bort allt grus och sand.