Milebagruppen hjälper till med sandsopning på vägar, trottoarer, parkeringar, gårdar, trappor osv. Även sand som hamnat utanför vägen tar vi hand om och blåser bort.