Anläggning av lekplats

Milebagruppen hjälper till att anlägga och förvalta er trädgård, bostadsgård eller skolgård och ser till att växter, blommor och träd trivs. Vi erbjuder tjänster som plantering, gräsklippning, ogräsrensning, beskärning av buskar och träd, bevattning, trädfällning, lövblåsning, krattning av grusgångar, tillsyn av lekplats och parkering m.m.

Låt oss sköta er utemiljö. Vi erbjuder skötselavtal som håller trädgården vacker året om. Vår personal tar hand om den löpande trädgårdsskötseln och vi anpassar våra besök till kundernas önskemål och budget.